Терапевтичне відділення з кардіологічними та паліативними ліжками

Завідувач відділення:

Бояр Лариса Михайлівна, лікар – терапевт вищої категорії.

Закінчила в 1994 році Полтавський медичний стоматологічний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа»

Лікарі:
Іллюшко Валентина Іванівна, лікар-терапевт вищої категорії.

Закінчила Воронезькій медичний інститут в 1970 році за спеціальністю «Лікувальна справа»

Ляшенко Світлана Петрівна, лікар-кардіолог першої категорії
Закінчила Дніпропетровській медичний інститут в 1990 році за спеціальністю «Лікувальна справа»

Московко Марина Юріївна, лікар-терапевт.
Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова в 2019 році за спеціальністю «Лікувальна справа».

Василинчук Ігор Валерійович, лікар – кардіолог вищої категорії.
Закінчив Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця у 2008 році за спеціальністю «Лікувальна справа»

Старша сестра медична
Мишук Любов Петрівна, сестра медична першої категорії

Терапевтичне відділення з кардіологічними ліжками забезпечує лікувально-діагностичний процес для всього великого спектру захворювань терапевтичного профілю. По класах захворювань у відповідності до сучасної міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду у відділенні ефективно лікують захворювання шлунково-кишкового тракту від гастритів до цирозів печінки, дихальної системи (бронхіти, пневмонії, бронхіальну астму, хронічні обструктивні захворювання легень), хвороби сечовивідної системи, захворювання серцево-судинної системи (хронічну ішемічну хворобу серця, в тому числі з різноманітними порушеннями провідності та ритму, з серцевою недостатністю, гіпертонічну хворобу, здійснюють ранню діагностику гострого інфаркту міокарду, в тому числі за допомогою швидких тестів – «тропонін І»), хвороби крові (анемії та інші захворювання крові та кровоутворюючих органів, в тому числі діагностику злоякісних захворювань крові), хвороби ендокринної системи та обміну речовин (ожиріння, цукровий діабет І та ІІ типів), захворювання суглобів. У відділенні забезпечується, за необхідності, стаціонарна паліативна допомога невиліковним  хворим.
Крім лікування, у відділенні проводиться відбір хворих, що потребують високоспеціалізованого лікування в медичних закладах третинного рівня та здійснюється відповідне направлення хворих для такого лікування.
У відділенні запроваджені сучасні локальні протоколи надання медичної допомоги у відповідності до діючих нормативних вимог МОЗ України та впроваджуються сучасні методи лікування терапевтичної патології. Лікарі володіють методикою тромболізису при гострому інфаркті міокарду.
З метою забезпечення якісного динамічного нагляду за хворими, спеціалісти відділення разом з лікарями  поліклінічного відділення та сімейними лікарями медичних закладів первинної ланки району забезпечують  ведення реєстрів пацієнтів:

– Хворих на орфанні захворювання,
– Хворих на гіпертонічну хворобу,
– Хворих,  які перенесли інфаркт міокарду,,
– Хворих оперованих на серці,
– Хворих з нирковою недостатністю, які потребують проведення гемодіалізу

Перелік показань для госпіталізації в терапевтичне відділення